Volitelné předměty – vyšší stupeň

Volba seminářů pro školní rok 2023/2024 skončila, její výsledky najdete níže:

Obecné informace a přehled nabízených volitelných předmětů:

Osnovy dvouletých seminářů – pro nadcházející 3. ročník (2023/2024):

Osnovy jednoletých seminářů – pro nadcházející 4. ročník (2023/2024):

Pravidla volby seminářů

Druhý ročník:

Třetí ročník:

Organizace a termíny: