Volitelné předměty – vyšší stupeň

Obecné informace a přehled nabízených volitelných předmětů:

Osnovy dvouletých seminářů – pro nadcházející 3. ročník (2024/2025):

Osnovy jednoletých seminářů – pro nadcházející 4. ročník (2024/2025):

Pravidla volby seminářů

Druhý ročník:

Třetí ročník:

Organizace a termíny: