Maturitní zkoušky

Důležité informace a soubory k maturitní zkoušce

Témata maturitních prací – 2025

Pro studenty letošních 3. ročníků a 7.O, kteří si MP vybírají ze svých dvouletých volitelných předmětů.

Termín pro nahlášení tématu práce – 31. ledna 2024

Jedná se pouze o náměty, student si může zvolit i vlastní téma a oslovit s ním vyučujícího.

Témata maturitních prací – 2024

Pro studenty letošních 4. ročníků a 8.O, kteří si MP vybírají ze svých volitelných předmětů.

Termín pro nahlášení tématu práce byl 31. ledna 2023.

Maturitní témata pro ústní zkoušku