Maturitní zkoušky

Důležité informace a soubory k maturitní zkoušce

Témata maturitních prací – 2023

Pro studenty letošních 4. ročníků a 8.O

Termín pro nahlášení tématu práce – 30. září 2022

Jedná se pouze o náměty, student si může zvolit i vlastní téma a oslovit s ním vyučujícího.

Témata maturitních prací – 2024

Pro studenty letošních 3. ročníků a 7.O, kteří si MP vybírají ze svých volitelných předmětů.

Termín pro nahlášení tématu práce – 31. ledna 2023

Jedná se pouze o náměty, student si může zvolit i vlastní téma a oslovit s ním vyučujícího.

Maturitní témata pro ústní zkoušku