Volitelné předměty – nižší stupeň 

V sekundě, tercii a kvartě si mohou studenti vybrat z široké nabídky volitelných předmětů. Přihlašování na ně probíhá vždy na jaře předchozího školního roku. Níže si můžete pročíst obsah výuky v jednotlivých předmětech, abyste si byli jistí, který vám padne nejlépe!

2.O

3.O

4.O

Osnovy jednotlivých předmětů