Formuláře ke studijním záležitostem

Žádosti o uvolnění z vyučování

  • Krátkodobé uvolnění (maximálně dva dny) – podává se v předstihu třídnímu učiteli. Pokud odcházíte v průběhu vyučování, je také potřeba dát předem vědět prvnímu učiteli, na jehož hodinu nedorazíte nebo z ní odcházíte.

  • Uvolnění z výuky na více než dva dny – podává se v předstihu třídnímu učiteli. Ten se k žádosti vyjádří a následně ji postoupí řediteli školy, který rozhodne o uvolnění.

Nezapomeňte, že i předem ohlášenou absenci je třeba omluvit přes systém Komens v aplikaci Bakaláři.

Uvolnění z tělesné výchovy

  • Žádost o uvolnění z Tv – podává se v případě dlouhodobého uvolnění ze zdravotních důvodů, kdy se žák nebude účastnit výuky a následně nebude z tělocviku ani hodnocen na vysvědčení. Nezbytnou přílohou žádosti je zpráva lékaře.

  • Pokud se potřebujete omluvit z tělocviku krátkodobě, třeba po nemoci, stačí předat vyučujícímu podepsanou žádost rodičů v jakékoli písemné formě, není třeba vyplňovat konkrétní formulář.

Předčasný odchod z exkurze/výletu nebo pozdější připojení

  • Formulář žádosti – předává se v předstihu vedoucímu školní akce.

  • Pokud z akce odcházíte předčasně, je třeba uvést místo a čas, kdy se od výpravy odpojíte.

  • Pokud se chcete připojit v průběhu akce, je nutné se předem domluvit s vyučujícím (jednostranné oznámení nestačí), kdy a kde se připojíte.

Žádost o vydání druhopisu vysvědčení

  • Formulář žádosti – podává se na sekretariát školy. Formulář je shodný pro běžné i maturitní vysvědčení.