Školní jídelna

Přihlášky, odhlášky a změny obědů je možné provádět nejpozději 1 školní den předem do 13:00 hod.

  • telefonicky na čísle 326 375 977

  • e-mailem: techlovska@pekargmb.cz

  • osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny

  • na webové stránce www.strava.cz (1 školní den předem do 12:30 hod.)

  • v mobilní aplikaci