Školní jídelna

Přihlášky, odhlášky a změny obědů je možné provádět nejpozději 1 školní den předem do 13:00 hod.