Školní vzdělávací program

Vzdělávání na GJP se řídí Školním vzdělávacím programem (ŠVP), který škola vypracovala podle závazných dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (ten platí pro výuku na nižším stupni osmiletého gymnázia).

Učební plány povinných předmětů

Učební plány aktuálně otevřených seminářů