Kronika Gymnázia Dr. J. Pekaře

Výroční zprávy a kroniky mapují historii našeho gymnázia již po staletí. V digitální podobě jsou však aktuálně dostupné jen ty za poslední dekádu. Vedením školní kroniky je pověřen PhDr. Ladislav Futtera.