Dej škole novou tvář!

Hledáme tvůrce nového vizuálu pro Gymnázium Dr. Josefa Pekaře

Hledáme inspiraci pro nové grafické pojetí plakátů, nástěnek, příspěvků pro sociální sítě a dalších dokumentů. Cílem je sjednotit vizuální komunikaci školy v on-line i off-line prostoru pomocí společných základních pilířů:

Výsledkem vaší práce by měl být jednoduchý grafický manuál, který uživatele povede při tvorbě jednotlivých materiálů. Zároveň chceme vidět, jak váš koncept funguje v praxi – v rámci soutěže vytvoříte vzorovou nástěnku a příspěvek na sociální sítě.

Výzva je otevřená pro všechny studenty a absolventy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře.

Kdy soutěž probíhá a kam mám zaslat svůj návrh?

Návrhy zasílejte do neděle 8. září 2024 na e-mailovou adresu belka@pekargmb.cz (Mgr. Michal Bělka).
Tento kontakt slouží zároveň pro jakékoli dotazy k soutěži.

E-mail bude obsahovat:

Podklady ke zpracování návrhů (text pozvánky, obrázek nástěnky, grafický manuál pro sociální sítě z roku 2020, logo) si stáhněte zde.

Je třeba vycházet ze stávající grafiky či barevného pojetí?

Gymnázium v tuto chvíli jednotný vizuální styl nemá. Vývěsky na chodbách pocházejí z 80. let, současnému logu od Mgr. Petra Hoška jsou zhruba dvě dekády, design webových stránek od Michala Töpfera je z roku 2018. Samostatně vznikla grafika pro sociální sítě, kterou v roce 2020 navrhla Eva Niedermertlová s Eliškou Vizingrovou a později prošla „faceliftem“ v rukou Mgr. Michala Bělky. Většina vizuálních materiálů se v současnosti volně drží modro-žlutého barevného schématu doplněného o černou a bílou.

Tmavě modrá barva (nikoli konkrétní odstín) k naší škole tradičně patří, a proto bychom ji rádi zachovali ve vizuální identitě školy. Nástěnky, které pořizujeme a pro které nový styl vzniká, budou mít ostatně modré pozadí s hliníkovým rámem. V rámci soutěže není předepsáno, zda se máte pevně držet kombinace modré se žlutou, nebo experimentovat s jiným schématem.

Jsou nějaká omezení pro používané grafické prvky?

Je třeba zejména dodržovat autorská práva – soutěžní příspěvek by neměl být kopií už používané grafiky jiné instituce. Použitá písma nebo obrázky musejí mít volnou licenci pro použití školou. Pozor na písma, která jsou sice na internetu k dispozici zdarma, ale pouze pro osobní použití! 

Dalším omezením už je pouze obecná slušnost a vkusnost.

Máme navrhnout nové logo, nebo zakomponovat stávající?

Do své práce můžete zakomponovat logo školy v plné podobě (kruhový znak s textem) či jeho zjednodušenou verzi (půlkruhová kresba školy) v barvách či bez nich. Zároveň nemusí být všude – na hlavičkový dopisní papír určitě patří, v každém příspěvku na sociálních sítích být nemusí.

Pokud byste chtěli navrhnout i nové logo, můžete – mějte ale na paměti, že to není primárním cílem soutěže a případné nahrazení loga by bylo na hlubší diskuzi. Řada vzdělávacích institucí se ostatně vydala i směrem „dvojí tváře“ – kombinace tradičního kruhového znaku a jednoduššího loga pro marketingové účely.

Kdo rozhodne o novém vizuálním stylu školy?

Zaslané návrhy bude hodnotit porota složená z řad pedagogů GJP.

Stane se z vítěze „školní grafik“ vytvářející příspěvky, plakáty, web?

Nestane! S autorem vítězného návrhu budeme spolupracovat na rozpracování šablon pro jednotlivé typy příspěvků a materiálů, ale tvorba konkrétního obsahu už bude v režii školy.

Jaká je odměna pro autory nejlepších návrhů?

1. místo


2. místo


3. místo


GJP si vyhrazuje právo některé z umístění neudělit.