Akademie literární kreativity

O KROUŽKU

 • založen byl 16. 11. 2019 v Litoměřicích jako volné a neregistrované uskupení slovesných umělců, estetiků a lingvistů. Cílem společnosti je rozvíjet literární kreativitu v České republice pomocí soustavného a hlubokého studia literatury a jejích zákonitostí, zejména ve školním prostředí

 • nad činností Akademie převzala patronaci Asociace spisovatelů (od roku 2015 sdružuje profesionální spisovatele a spisovatelky v ČR) a GJP se stalo její partnerskou školou (od roku 2021)

ČLENSTVÍ

 • je dobrovolné, na základě samostatné iniciativy žactva a studentstva gymnázia napříč ročníky (zájemce zapojuje lektor - Dr. Adam Krupička)

 • počet účastníků je každoročně stanoven na 30 aktivních členů a neomezený počet členů neaktivních, kteří se pouze inspirují (lektor může dávat zpětnou vazbu jen rozumnému počtu účastníků)

 • kroužek využívá virtuální vzdělávací prostředí platformy Pekcloud v kombinaci s prezenčním setkáváním ve škole

ČINNOST KROUŽKU

 • členové zpracovávají zadání dle svých preferencí, času a tvůrčích možností (poté dostanou individuální zpětnou vazbu, která poslouží dalšímu rozvoji)

 • zadání jsou volena především různorodě (zapojení několika kreativních schopností) a motivačně (aktuální problémy v literatuře, populární kultuře apod.)

 • ve skupině jsou zveřejňovány informace a konzultace k probíhajícím literárním soutěžím

PREZENTACE ČINNOSTI KROUŽKU

 • lektor ctí bezvýhradně přání svých studentů týkající se publikování literárních prací; samozřejmostí je pak nárok na umělecký pseudonym

 • účastníci představí svou činnost ve školním almanachu (ukázka tvorby, představení tvůrce v medailonu)

 • podle iniciativy může být uspořádáno i autorské čtení na půdě gymnázia

MISTROVSKÁ ZKOUŠKA

 • vyvrcholením kurzu je sedm speciálních úloh, v nichž účastník prokáže své kreativní schopnosti, které za rok v Akademii zdokonalil

 • úlohy mistrovské zkoušky se týkají pěti komplexních kreativních schopností, dále je zařazena reprezentativní aktivita a sebereflexe (tzv. umělecké krédo)

DEN LITERÁRNÍ KREATIVITY

 • každoroční zakončení kurzu je pojato jako kreativní den, kdy bude pro účastníky kroužku připraven celodenní tvůrčí program za účasti člena Asociace spisovatelů

 • během tohoto dne pak bude provedeno slavnostní předání diplomu

DIPLOM

 • vyhotovuje jej lektor

 • obsahuje shrnutí a zhodnocení celoroční aktivity účastníka kurzu

 • má na něj nárok každý člen kroužku, který se zúčastní úkolů mistrovské zkoušky a vypracoval alespoň jeden samostatný text v rámci kurzovního zadání